+385 (051) 691 840
info@tempusmedia.hr

ŠTO ČINI KVALITETAN DESIGN I KVALITETNOG DESIGNERA?

web design

ŠTO ČINI KVALITETAN DESIGN I KVALITETNOG DESIGNERA?

Digitalni web design trendovi se iz dana u dan mijenjaju, na web designeru je da bude u korak s promjenama i da nama (korisnicima) predstavi nove načine prezentiranja online sadržaja. Glavni odgovorni “krivac” za ono što vidimo na web stranicama je upravo on. Njegovo oko zaslužno je za slaganje elemenata, boja, fontova, slika i same strukture i kategorizacije sadržaja.

Jedno od pitanja koje si web designer često postavlja je kako na što zanimljiviji način prenijeti sadržaj u online svijet, i približiti ga ciljanoj publici?

Uz dobro istraživanje i određivanje naše publike možemo pripremiti kvalitetan design i pozicionirati sadržaj online. U konačnici će se smanjiti stopa napuštanja stranice, a ostvariti željene konverzije. Koristite Google Analytics kako bi mogli provjeriti trenutno stanje Vašeg web-a. 

 

Neka od osnovnih načela kojih se drže ili bi se trebali držati web designeri su poštivanje vizualne hijerarhije, boja, tipografija i zadržavanje ravnoteže u elementima.

Na što web design treba posebno obratiti pozornost?

Važno je naglasiti da u današnjem svijetu različitih gadgeta, web design mora biti responzivan i prilagođen svakome ekranu. Tako bi iste informacije bile dostupne i osobi koji pristupa stranici putem kompjutera ali i osobi koja to isto čini putem mobitela ili tableta. U našoj portfolio sekciji možete pregledati radove naših web designera. 

Ipak na kraju završenog web designa, glavni ali i najoštriji kritičar je korisnik. Iskustvo korisnika na web stranici vrlo je važan dio web designa. Web stranica stvara se kako bi korisniku prenijela doživljaj, prezentirala proizvod ili uslugu. Tada su jednostavnost u koracima pretraživanja i ravnoteža u slaganim elementima i bojama od iznimne važnosti.

Već nam je znano da dobar design mora biti estetski privlačan kako bi privukao zanimanje korisnika ili kupca. U kontekstu web designa, funkcionalnost i elementi trebali bi činiti jednu objedinjenu cjelinu. Važno je naglasiti kako web design i web stranica ne bi trebali biti prepreka nego poveznica između korisnika i informacije.

Naglasak kvalitetnog web designa stavlja se na usluge koje on nudi, unificiran i funkcionalan ali i unikatan izgled, izdvajajući ono što je bitno.

Nepregledne web stranice, s puno nepovezanog sadržaja korisnik će posjetiti jednom i u većini slučajeva više nikad. Iz tog razloga web design predstavlja spoj estetike, funkcionalnosti i informativnosti sadržaja, s naglaskom na korisničko iskustvo.