+385 (051) 691 840
info@tempusmedia.hr

ŠTO JE DIGITALNA PRISTUPAČNOST?

digitalna pristupačnost - digital accessibility

ŠTO JE DIGITALNA PRISTUPAČNOST?

Digitalna pristupačnost jest praksa prilagodbe mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i digitalnih dokumenata kako bi im svi korisnici mogli pristupiti.

U Europe ima gotovo 80 milijuna ljudi s nekim oblikom invaliditeta. Bilo da se radi o osobama s vizualnim poteškoćama (slijepi, slabovidni, osobe koje ne razlikuju boje), osobama koje imaju slušne poteškoće (gluhi, nagluhi) ili pak osobama koje imaju motoričke i kognitivne poteškoće. Veliki je broj i starije populacije kojima je potrebno prilagoditi pristup sadržaju.

 

Usklađivanje web stranice sa Zakonom o digitalnoj pristupačnosti

Europska unija donijela je Direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Direktiva obvezuje svoje države članice da donesu nacionalni propis koji će urediti ovo područje. Zato je Republika Hrvatska donijela Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora koji je stupio na snagu 23. rujna 2019.

Što su tijela javnog sektora obvezna poduzeti kako bi osigurali pristupačnost svojih digitalnih sadržaja i usluga?

Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje i usluge sukladno europskoj normi EN301549. Koraci koje moramo poduzeti kako bi se ispoštovala digitalna pristupačnost su:

  • provest početnu procjenu (procjena u kojoj mjeri su mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora prilagođene propisanim zahtjevima pristupačnosti)
  • prilagoditi mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje
  • Objaviti i redovito ažurirati izjavu o pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Svaki mrežno dostupan sadržaj i aplikacija, izvorna aplikacija za mobilne uređaje i stolna računala, dužni su imati vidljivo istaknutu izjavu o digitalnoj pristupačnosti. Izjava o digitalnoj pristupačnosti mora sadržavati objašnjenje o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, razloge za tu nepristupačnost te mogućnosti pružanja pristupačnih alternativa. Potrebno ju je redovito ažurirat i objavit podatke za mogućnost ukazivanja na nedostatke u svrhu poboljšanja digitalne pristupačnosti.

Tehnološki napredak u korist korisnika i omogućavanje života bez barijera

Trenutni Zakon nalaže prilagođavanje sadržaja za javna tijela i one koji su korisnici državnog proračuna. Korištenje internetskih sadržaja mora biti svima dostupna i moguća. Podizanjem svijesti o potrebi građana s nekim oblikom invaliditeta, potrebno je sav mogući sadržaj prilagoditi. Iako nas još Zakon ne obvezuje, imamo dužnost i obavezu svima omogućiti jednak pristup. Omogućavanjem pristupa većem broju korisnika širimo  i tržište i svoje poslovanje.

Za više informacija kontaktirajte nas!